Sněmovní tisky
Tom Zajíček - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 18 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 59/0 Vl. n. z. opatření v soustavě ústředních orgánů státní správ - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 517/2002 Sb.
 152/0 Návrh novela zákona - správní řád Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 201/0 Vládní návrh zákona správní řádVládní návrh zákonaSchváleno, 500/2004 Sb.
 202/0 Vládní návrh zákona v souvislosti se správním řádem - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 501/2004 Sb.
 265/0 V. n. z. o opatřeních k ochraně před tabákovými výrobkyVládní návrh zákonaSchváleno, 379/2005 Sb.
 365/0 Novela z. o rozpočtovém určení výnosu daníVládní návrh zákonaNeschváleno
 467/0 Novela z. o krajích Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 216/2004 Sb.
 471/0 N.z. o Národním parku Šumava Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 480/0 V.n.z. o přezkoumávání hospodaření územn.samosp. celkůVládní návrh zákonaSchváleno, 420/2004 Sb.
 481/0 V.n.z. o přezk.hosp.územn.sam.celků - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 421/2004 Sb.
 793/0 Novela z. o obcích Návrh zákona zastupitelstva kraje Vráceno
 837/0 Novela z. o informačních systémech veřejné správyVládní návrh zákonaSchváleno, 81/2006 Sb.
 901/0 Novela z. o státní pomoci při obnově územíVládní návrh zákonaSchváleno, 347/2005 Sb.
 921/0 Novela z. o obcích (obecní zřízení) Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 953/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 1033/0 Novela z. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1078/0 Vl. n. z. o koncesních smlouvách (koncesní zákon)Vládní návrh zákonaSchváleno, 139/2006 Sb.
 1079/0 Novela koncesního zákona - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 140/2006 Sb.


ISP (příhlásit)