Sněmovní tisk 921/0
Novela z. o obcích (obecní zřízení)
ISP (příhlásit)