Sněmovní tisk 365/0, část č. 1/2
Novela z. o rozpočtovém určení výnosu daní

Přílohy dokumentu

t036500.doc
t0365a0.pdf (Dokument PDF, 754 KB)ISP (příhlásit)