Sněmovní tisk 837/0, část č. 1/24
Novela z. o informačních systémech veřejné správy
ISP (příhlásit)