Sněmovní tisk 953/0, část č. 1/8
Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí
ISP (příhlásit)