Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Správa státní

Celkem nalezeno 48 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 4/0 Zpráva o cenové kontrole za rok 2005Zpráva a jinéVzato na vědomí
 15/0 Senátní n.z. o Ústavu paměti národa Senátní návrh zákona Schváleno, 181/2007 Sb.
 37/0 Novela z. o službě státních zaměstnancůVládní návrh zákonaSchváleno, 531/2006 Sb.
 55/0 Novela z. o podpoře regionálního rozvoje Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 66/2007 Sb.
 63/0 Novela zákona o finanční kontrole - EUVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 89/0 Vl.n.z. o dluh.prog. na úhradu jistin splatných 2007 a 2008 - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 623/2006 Sb.
 92/0 Vl.n.z. o opatřeních souvis. se zrušením Min.informatiky - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 110/2007 Sb.
 101/0 Novela zákona o státní památkové péči Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 158/2007 Sb.
 158/0 Novela z. o informačních systémech veřejné správyVládní návrh zákonaSchváleno, 269/2007 Sb.
 183/0 Novela z. o finanční kontrole - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 298/2007 Sb.
 210/0 Novela zákona o rozpočtovém určení daní Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 211/0 Zpráva o cenové kontrole za rok 2006Zpráva a jinéVzato na vědomí
 216/0 Novela zákona o sdružování občanů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 33/2008 Sb.
 219/0 Novela z. o ochraně označení původu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 375/2007 Sb.
 222/0 Vl.n.z. o stabilizaci veřejných rozpočtůVládní návrh zákonaSchváleno, 261/2007 Sb.
 319/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 377/2007 Sb.
 320/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní - RJVládní návrh zákonaZamítnuto v 1. čtení
 380/0 Novela z. o akciové společnosti České dráhy Poslanecký návrh zákona Schváleno, 179/2008 Sb.
 397/0 Novela zákona o evidenci obyvatel - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 250/2008 Sb.
 441/0 Novela z. o státní památkové péčiVládní návrh zákonaSchváleno, 307/2008 Sb.

1 2 3ISP (příhlásit)