Sněmovní tisk 92/0
Vl.n.z. o opatřeních souvis. se zrušením Min.informatiky - RJ
ISP (příhlásit)