Sněmovní tisk 264/0
Úml.o implemen. opatření k boji proti snižování daň. základu

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t026400.pdf (Dokument PDF, 73 KB)t026400.doc
t0264a0.pdf (Dokument PDF, 130 KB)t0264a0.docx (Dokument DOCX, 34 KB)
Důvodová zpráva  
t0264b0.pdf (Dokument PDF, 411 KB)t0264b0.docx (Dokument DOCX, 66 KB)
Text v českém jazyce  
t0264c0.pdf (Dokument PDF, 360 KB)t0264c0.docx (Dokument DOCX, 78 KB)
Text v jiném jazyce  
t0264d0.pdf (Dokument PDF, 276 KB)t0264d0.docx (Dokument DOCX, 99 KB)
t0264e0.pdf (Dokument PDF, 163 KB)t0264e0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)

Rozesláno poslancům

28. srpna 2018 v 15:42
ISP (příhlásit)