Rozhodnutí předsedy PS č. 21

k zařazení sněmovních tisků k projednání, k určení zpravodajů a k návrhu na přikázání výborům k projednání (15. září 2011)

Související sněmovní tisky

470 Novela z. o rostlinolékařské péči

473 Vl.n.z.související se zřízením jednoho inkasního místa

476 Novela z. o vojácích z povolání

477 Novela z. o pedagogických pracovnících
ISP (příhlásit)