Sněmovní tisk 470
Novela z. o rostlinolékařské péči - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 9. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 470/0 dne 9. 9. 2011.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 9. 2011. Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 791).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 470/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 12. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 470/2 (pozměňovací návrhy).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 12. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 470/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 470/4, který byl rozeslán 1. 2. 2012 v 10:22.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 154, usnesení č. 1030).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 2. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 291, dokument 291/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 2. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 3. 2012 a přijal usnesení č. 226, které bylo rozdáno jako tisk 291/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 3. 2012 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 547).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 470/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 470/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 2. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 29, usnesení č. 1111).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 6. 2012.

Zákon vyhlášen 13. 6. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 199/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
944František Dědič00609-00851.doc (33 KB) / PDF (81 KB, 3 strany) 31. 1. 2012 v 14:49:30
952Ivana Weberová00617-00866.doc (21 KB) / PDF (60 KB, 1 strana) 31. 1. 2012 v 17:11:23


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Rostliny, Zákon živnostenský
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: ochrana rostlin, ochrana zdraví rostlin, přibližování legislativy, přípravky ochrany rostlin, rostlinolékařská legislativa, živnost

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)