Usnesení PS č. 1030

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 470/ - třetí čtení (8. února 2012)

Související sněmovní tisky

470 Novela z. o rostlinolékařské péči
ISP (příhlásit)