Sněmovní tisk 477
Novela z. o pedagogických pracovnících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 2. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 295, dokument 295/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 2. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PhDr. Marcel Chládek, MBA).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 13. 3. 2012 a přijal usnesení č. 186, které bylo rozdáno jako tisk 295/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 3. 2012 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 551).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 477/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 477/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 2. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 30, usnesení č. 1112).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 6. 2012.

Zákon vyhlášen 13. 6. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 198/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla, Školství

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, učitel, vzdělávání pedagogů

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)