Sněmovní tisk 473
Vl.n.z.související se zřízením jednoho inkasního místa - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 473/0 dne 9. 9. 2011.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 9. 2011. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 694).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 11. 2011 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 11. 2011 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 473/7, který byl rozeslán 4. 11. 2011 v 23:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 198, usnesení č. 847).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 11. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 240, dokument 240/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Soňa Paukrtová), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Vícha).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 12. 2011 a přijal usnesení č. 188 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 12. 2011 a přijal usnesení č. 193, které bylo rozdáno jako tisk 240/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 7. 12. 2011 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 240/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 12. 2011 a přijal usnesení č. 149, které bylo rozdáno jako tisk 240/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 12. 2011 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 435).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 12. 2011 poslancům jako tisk 473/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 12. 2011 poslancům jako tisk 473/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 290, usnesení č. 973).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 158 pod číslem 458/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Evropská unie, Pojištění, Zaměstnanost
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmů, daňový základ, povinné úspory

Navržené změny předpisů (74)ISP (příhlásit)