Stenografický zápis 32. schůze, 20. prosince 2011


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


145. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/4/ - vrácený Senátem

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Senátor Stanislav Juránek
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslankyně Anna Putnová
Senátor Stanislav Juránek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš


146. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 371/4/ - vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Senátor Jiří Dienstbier


147. Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 399/3/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Šeich
Senátorka Soňa Paukrtová


148. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 434/4/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor


149. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 453/3/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Cogan


150. Návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů /sněmovní tisk 473/8/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Senátor Adolf Jílek
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Jan Kubata
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Pavel Bém
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Farský
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Bém
Poslanec Alfréd Michalík
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Jiří Šlégr
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Šlégr
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Šlégr
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Senátor Adolf Jílek
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno ve 13.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.20 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Bohuslav Sobotka


55. Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 503/ - prvé čtení

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Pavel Kováčik
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Schůze skončila ve 14.38 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP