(Jednání pokračovalo ve 14.20 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Vážené kolegyně a kolegové, budeme pokračovat. Já vás všechny odhlásím. Čeká nás hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Hlásí se s přednostním právem pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás velmi stručně ještě předtím, než budeme hlasovat o tomto návrhu, který nám vrátil Senát se svým pozměňovacím návrhem, informoval o stanovisku, které v této věci zaujali poslanci České strany sociálně demokratické.

Za prvé. Dovolte mi, abych se vrátil k tomu hlasování, které zde bylo v Poslanecké sněmovně tehdy, když se hlasovalo o tzv. JIMovi. Poslanecký klub sociální demokracie tehdy podpořil rozpočtový výbor a musím říci, že sociální demokraté tehdy porušili ono zlaté pravidlo, které by měla dodržovat opozice, to znamená nemít nic společného s tím, co navrhuje a předkládá vláda. My jsme tehdy to zlaté pravidlo porušili. Byl to výjimečný případ a porušili jsme ho z jediného důvodu. My jsme podpořili usnesení rozpočtového výboru proto, abychom zajistili legislativně financování českého sportu. Musím říci, že to byl pro nás do té míry důležitý úkol a důležitý důvod, že jsme, ačkoliv jsme to neměli původně v úmyslu, zasáhli do hlasování o pozměňovacích návrzích, a ukázalo se, že v této věci je rozdělena i koalice, a návrh usnesení rozpočtového výboru v Poslanecké sněmovně prošel. A ačkoliv nám byly podsouvány různé důvody, tak musím říci, že podpora sportu byl ten důvod jediný, protože sociální demokraté, jak si určitě vzpomínáte, zde hlasovali i pro tzv. Farského novelu. Hlasovali jsme tady i před volbami pro novelu loterijního zákona a my jsme vždy usilovali o to, aby se regulace hazardu zpřísnila.

V okamžiku, kdy se zjistilo, že v usnesení rozpočtového výboru jsou hrubé legislativní chyby, a já si myslím, že to je prostě odpovědnost rozpočtového výboru, tak jsme se obrátili na naše senátory a požádali jsme senátory sociální demokracie, aby tyto chyby v usnesení a v přijatém zákonu odstranili. Senátoři sociální demokracie to učinili, učinili to jediným možným způsobem, který v zásadě k dispozici měli, to znamená Ministerstvo financí tam přineslo pozměňovací návrh a ten návrh byl Senátem přijat. A my v tuto chvíli budeme o tomto návrhu zákona rozhodovat znovu.

Vzhledem k tomu, že návrh zákona obsahuje celou řadu změn, které jsou pro sociální demokracii programově nepřijatelné - teď hovořím o tom, co se netýká loterií, ale to, co se týká vládní daňové reformy. Vzhledem k tomu, že vláda s námi o této daňové reformě nejenže nejednala, ale není s námi žádným způsobem dohodnuta, a vzhledem také k tomu, že zde ministr financí již avizoval, že vláda pravděpodobně přijde s tím, že obejde pozměňovací návrh Senátu na odložení účinnosti celé daňové reformy na rok 2015, tak sociální demokracie se nemůže spojit svým hlasováním, pozitivním hlasováním s tím, aby zde v Poslanecké sněmovně podpořila rozsáhlou daňovou reformu, která jde proti řadě principů našeho sociálně demokratického politického programu. Současně bychom ale rádi navázali na to, co se povedlo v Senátu, to znamená odstranili ty nejhorší chyby, které se týkají novely loterijního zákona, protože tady jde o účinnost od příštího roku. Tady už nemáme čas na nějaké další legislativní akce, které by měly jinou povahu a jiný charakter. V této situaci se sociální demokraté rozhodli snížit kvorum pro hlasování o senátní verzi, to znamená přispějeme svým postupem k tomu, aby prošla senátní verze, ale současně vyjádříme svůj nesouhlas s textem daňové reformy, která je součástí tohoto sněmovního tisku. Poslanci sociální demokracie se proto odhlásí z tohoto hlasování, ačkoliv fyzicky budou všichni přítomni, tak se tohoto hlasování účastnit nebudeme, tak abychom snížili počet hlasujících poslanců a přispěli k tomu, že senátní verze, která bude hlasována jako první, mohla případně projít koaliční většinou v rámci hlasování přítomných poslankyň a poslanců Poslanecké sněmovny.

Nicméně cítíme ještě jednu důležitou povinnost - upozornit na problém, který zde vznikl a který vláda nebyla schopna dořešit. V situaci, kdy se vláda shodla na zavedení zdanění hazardu a prosadila ho na poslední chvíli v závěru legislativního procesu do příslušného návrhu zákona, tak vláda bohužel nedořešila problém financování sportu a nedořešila problém financování neziskového sektoru. To je ono volání Sirén, o kterém zde hovořil pan ministr Kalousek. Tady nejde o volání Sirén ze strany hazardu. Tady jde o oprávněné obavy, námitky a stížnosti ze strany té poctivé části sportovního prostředí a té slušné části neziskového sektoru, neboť část finančních prostředků, které financovaly jejich aktivity, v tuto chvíli skončí v obecních a státním rozpočtu. Myslím si, že kdyby vláda postupovala tak, že současně se s plošným zdaněním loterií vytvoří alternativní grantové programy a nabídne sportovnímu prostředí a nabídne neziskovému sektoru alternativu pro jejich financování, která bude transparentnější než ono rozhodování provozovatelů loterií, tak jsme si tady řadu problémů jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu mohli ušetřit. To se ale nestalo. Vláda zde nezvážila dostatečně důsledky toho, jaké bude mít tato změna na financování neziskového sektoru, a já jsem přesvědčen o tom, že jak sportovnímu prostředí, tak i neziskovým organizacím zůstaneme i po tom dnešním hlasování ledacos dlužni. A to nevyřeší položka ve státním rozpočtu, která byla schválena i za podpory sociální demokracie pro to, aby nějaké finanční prostředky pro příští rok byly rezervovány.

Já bych chtěl proto vyzvat vládní koalici k debatě o tom, jak systémově pro příští léta zajistit financování sportu a jak té slušné a poctivé části neziskové sektoru, která skutečně odvádí práci např. v sociální oblasti, ale i ve zdravotnictví, zajistit alternativní zdroje tak, aby nedošlo k ohrožení fungování té slušné části neziskového sektoru. A chtěl bych za sociální demokracii avizovat to, že my jsme připraveni přijít v prvním pololetí příštího roku s návrhem na zajištění financování sportu v naší zemi tak, abychom tu věc nespojovali s projednávanou novelou loterijního zákona, ale současně jasně deklarovali, že si přejeme, aby tady byl na celostátní úrovni vytvořen transparentní a dlouhodobý systém financování sportovních aktivit, který bude poskytovat dostatečnou jistotu všem, kdo se snaží sportovní prostředí dnes organizovat, kdo se snaží organizovat sport na venkově, sport pro mládež, že vláda na ně nezapomene a že standardní systém financování sportu v příštích letech bude existovat. Proto nechceme tyto naděje nyní spojovat s touto novelou, už to z legislativního hlediska není možné, ale rádi bychom předložili samostatný návrh zákona, který bude financování sportu řešit.

Tolik velmi stručně k postoji poslaneckého klubu sociální demokracie a my jsme připraveni v rámci možností opozice vytvořit prostor pro to, aby prošla senátní verze tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Přistoupíme, kolegyně a kolegové, k hlasování. Prosím, abyste si zkontrolovali svá hlasovací zařízení, což adresuji zejména všem ostatním, kteří se hlasování účastní. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Je nás zde 130, kteří se hlasování účastní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP