Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (8. července 2010) 
č. 2k volbě volební komise (8. července 2010) 
č. 3k volbě předsedy výboru (8. července 2010) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (8. července 2010) 
č. 5k volbě místopředsedů výboru (8. července 2010) 
č. 6k návrhu časového harmonogramu projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu, jeho kapitol a závěrečných účtů státních fondů výborům k projednání (8. července 2010) 
č. 7ke schválení pořadu 2. schůze rozpočtového výboru (8. července 2010) 
č. 8ke schválení pořadu ustavující schůze rozpočtového výboru (8. července 2010) 
č. 9k časovému harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (11. srpna 2010) 
č. 10k Informaci o podpořeném financování za rok 2009 (tisk 2) (11. srpna 2010) 
č. 11k Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou za období leden - prosinec 2009 (tisk 3) (11. srpna 2010) 
č. 12k volbě stálých zpravodajů jednotlivých přikázaných kapitol státního závěrečného účtu a státního rozpočtu (11. srpna 2010) 
č. 13ke stanovení bližších pravidel jednání rozpočtového výboru (11. srpna 2010) 
č. 14ke stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, a podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (11. srpna 2010) 
č. 15k zahraniční cestě předsedy rozpočtového výboru do Bruselu (11. srpna 2010) 
č. 16ke Zprávě České národní banky o finanční stabilitě 2009/2010 (tisk 16) (11. srpna 2010) 
č. 17ke Zprávě o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009 (tisk 15) (11. srpna 2010) 
č. 18ke schválení pořadu 3. schůze rozpočtového výboru (11. srpna 2010) 
č. 19k žádosti o schválení vázání výdajů roku 2010 a snížení vybraných nároků z nespotřebovaných výdajů kapitol Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna, Senát Parlamentu, Kancelář veřejného ochránce práv, Ústavní soud a Nejvyšší kontrolní úřad (11. srpna 2010) 
č. 20ke zřízení podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy (11. srpna 2010) 

12345>>
ISP (příhlásit)