Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 41k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 18. listopadu 2009 v Rijádu (tisk 39) (15. září 2010) 
č. 42k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 24. srpna 2009 v Taškentu (tisk 40) (15. září 2010) 
č. 43k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. srpna 2009 v Praze (tisk 41) (15. září 2010) 
č. 44k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót (tisk 42) (15. září 2010) 
č. 45k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. srpna 2009 v Tbilisi (tisk 43) (15. září 2010) 
č. 46k žádosti vlády o změnu závazných specifických ukazatelů "Drážní a kombinovaná doprava", "Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI" a "Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury" v rámci rozpočtu kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy (15. září 2010) 
č. 47ke schválení pořadu 5. schůze rozpočtového výboru (15. září 2010) 
č. 48ke schválení pořadu 6. schůze rozpočtového výboru (6. října 2010) 
č. 49k přípravě na prvé a další čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 (tisk 102) (6. října 2010) 
č. 50k prvému čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 (tisk 102) a ke způsobu projednání návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013 (tisk 103) Po úvodním slově ministra financí M. Kalouska, zpravodajské zprávě posl. P. Suchánka a po rozpravě rozpočtový výbor (13. října 2010) 
č. 51k vládnímu návrhu zákona o finančním zajištění(tisk 84) Po úvodním výkladu náměstkyně ministra financí K. Król, zpravodajské zprávě posl. M. Doktoraa po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (13. října 2010) 
č. 52k vládnímu návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění (tisk 85) Po úvodním výkladu náměstkyně ministra financí K. Król, zpravodajské zprávě posl. M. Doktoraa po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (13. října 2010) 
č. 53k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi ČR a Marockým královstvím o změně Dohody mezi ČR a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 19. března 2010 v Rabatu (tisk 71) Po úvodním výkladu náměstka ministra financí T. Zídka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. M. Vostré a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (13. října 2010) 
č. 54k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi ČR a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi ČR a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Bruselu dne 15. března 2010 (tisk 87) Po úvodním výkladu náměstka ministra financí L. Minčiče, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. M. Vostré a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (13. října 2010) 
č. 55k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů(tisk 17) (13. října 2010) 
č. 56o zřízení podvýboru rozpočtového výboru pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie (13. října 2010) 
č. 57k volbě členů podvýboru rozpočtového výboru pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie Na návrh poslanců rozpočtového výboru a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny (13. října 2010) 
č. 58k volbě členů podvýboru rozpočtového výboru pro daně, cla a loterie Na návrh poslanců rozpočtového výboru a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny (13. října 2010) 
č. 59k volbě členů podvýboru rozpočtového výboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy Na návrh poslanců rozpočtového výboru a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny (13. října 2010) 
č. 60k volbě předsedy podvýboru rozpočtového výboru pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie Na návrh poslanců rozpočtového výboru a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny (13. října 2010) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)