Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 21ke zřízení podvýboru pro daně, cla a loterie (11. srpna 2010) 
č. 22ke zřízení podvýboru pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie (11. srpna 2010) 
č. 23k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2009 kapitola 345 - Český statistický úřad Po úvodním výkladu předsedkyně Českého statistického úřadu I. Ritschelové, zpravodajské zprávě posl. I. Svojáka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (9. září 2010) 
č. 24ke schválení pořadu 4. schůze rozpočtového výboru (9. září2010) 
č. 25k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 8. června 2010 v Praze(tisk 14) (9. září 2010) 
č. 26k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic (tisk 19) (9. září 2010) 
č. 27k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňující Dohodu mezi ČR a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (tisk 20) (9. září 2010) 
č. 28k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o změnách Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 4. června 2010 v Bělehradě (tisk 34) (9. září 2010) 
č. 29k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009 (tisk 35) (9. září 2010) 
č. 30k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pekingu dne 28. srpna 2009 (tisk 36) (9. září 2010) 
č. 31k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2009, kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky (9. září 2010) 
č. 32k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2009, kapitola 303 - Senát Parlamentu (9. září 2010) 
č. 33k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2009, kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu (9. září 2010) 
č. 34k žádosti vlády o schválení návrhu rozpočtu kapitoly 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu na rok 2011 (9. září2010) 
č. 35k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2009 kapitola 396 - Státní dluh (9. září 2010) 
č. 36k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2009, kapitola 397 - Operace státních finančních aktiv (9. září 2010) 
č. 37k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2009, kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa (9. září 2010) 
č. 38k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2009, kapitola 312 - Ministerstvo financí (9. září 2010) 
č. 39ke Zprávě o inflaci/III v roce 2010 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí) (tisk 51) (9. září2010) 
č. 40k státnímu závěrečnému účtu za rok 2009 (15. září 2010) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)