Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 81ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (tisk 149) (25. listopadu 2010) 
č. 82k žádosti o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2010 v kapitole 308 - Národní bezpečnostní úřad (podle odst. 7 § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (25. listopadu 2010) 
č. 83k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 129) (25. listopadu 2010) 
č. 84k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2010 (25. listopadu 2010) 
č. 85k volbě místopředsedů podvýborů rozpočtového výboru (25. listopadu 2010) 
č. 86ke schválení pořadu 8. schůze rozpočtového výboru (25. listopadu 2010) 
č. 87k Informaci o výsledcích hospodaření a další rozvojové strategii Českých drah, a. s. (1. prosince2010) 
č. 88k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2011, okruh - Hospodaření veřejných rozpočtů (1. prosince 2010) 
č. 89k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2011, kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa (1. prosince 2010) 
č. 90k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 (tisk 102) a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2011 (1. prosince 2010) 
č. 91k návrhu Střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013 (tisk 103) (1. prosince 2010) 
č. 92k programu následující schůze rozpočtového výboru (1. prosince 2010) 
č. 93k Informaci o Makroekonomické situaci a jejím předpokládaném vývoji, ke Zprávě České národní banky o inflaci IV (za leden - říjen 2010); k Informaci o vývoji na finančních trzích a finanční stabilitě (1. prosince2010) 
č. 94k vládnímu návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2009 převyšujícího rozpočtový schodek(tisk 169) (9. prosince 2010) 
č. 95k vládnímu návrhu zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (tisk 178) (12. ledna 2011) 
č. 96k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Minsku dne 11. srpna 2010(tisk 161) (12. ledna 2011) 
č. 97k záměru uskutečnit zahraniční cesty v roce 2011 (12. ledna 2011) 
č. 98k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi ČR o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 8. října 2010 (tisk 160) (12. ledna 2011) 
č. 99k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 31. října v Kuvajtu (tisk 186) (12. ledna 2011) 
č. 100k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 25. listopadu 2010 v Astaně (tisk 202) (12. ledna 2011) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)