Petiční výbor
Usnesení

č. 1Volba ověřovatelů výboru (8. července 2010) 
č. 2Volba volební komise výboru (8. července 2010) 
č. 3Záznam k bodu Volba předsedy výboru (8. července 2010) 
č. 4Určení počtu místopředsedů výboru (8. července 2010) 
č. 5Volba místopředsedů výboru (8. července 2010) 
č. 6Návrh pořadu a termínu příští schůze výboru (8. července 2010) 
č. 7Schválení programu 2. schůze (8. září 2010) 
č. 8Státní závěrečný účet za rok 2009 - projednání kapitoly 304 - Úřad vlády ČR (8. září 2010) 
č. 9Závěrečný účet za rok 2009 - projednání kapitoly 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů (8. září 2010) 
č. 10Závěrečný účet za rok 2009 - projednání kapitoly 309 - Kancelář veřejného ochránce práv (8. září 2010) 
č. 11Návrh termínu a pořadu příští schůze (8. září 2010) 
č. 12Projednání peticí doručených Poslanecké sněmovně (8. září 2010) 
č. 13Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 (8. září 2010) 
č. 14Schválení programu 3. schůze PV (30. září 2010) 
č. 15Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2009 (30. září 2010) 
č. 16Projednání Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2009 (30. září 2010) 
č. 17Projednání Souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009 (tisk č. 46) (30. září 2010) 
č. 18Informace veřejného ochránce práv o činnosti za I. a II. čtvrtletí roku 2010 (30. září 2010) 
č. 19Zásady pro vyřizování peticí (30. září 2010) 
č. 20Návrh termínu a pořadu příští schůze (30. září 2010) 

12345>>
ISP (příhlásit)