Petiční výbor
Usnesení

č. 81Podněty a připomínky poslanců (12. října 2011) 
č. 82Schválení programu mimořádné schůze PV (25. října 2011) 
č. 83Program a termín 12. schůze petičního výboru (25. října 2011) 
č. 84Projednání Zprávy vlády o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010 (sněmovní tisk č. 507) (27. října 2011) 
č. 85Projednání vládního návrhu na vydání zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (sněmovní tisk č. 473) (27. října 2011) 
č. 86Podání zprávy ministra školství, mládeže a tělovýchovy o řešení situace handicapovaných sportovců ve smyslu tzv. "Memoranda" (k petici č. 37/10) (27. října 2011) 
č. 87Příští jednání petičního výboru (27. října 2011) 
č. 88Schválení programu 13. schůze PV (15. listopadu 2011) 
č. 89Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 - Kapitola 309 Kancelář veřejného ochránce práv (15. listopadu 2011) 
č. 90Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 - Kapitola 304 - Úřad vlády ČR (15. listopadu 2011) 
č. 91Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 - Kapitola 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů (15. listopadu 2011) 
č. 92Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 9. 2011 do 30. 9. 2011 a za období od 1. 10. 2011 do 31. 10. 2011 (15. listopadu 2011) 
č. 93Projednání peticí doručených Poslanecké sněmovně (15. listopadu 2011) 
č. 94Schválení programu 15. schůze PV (12. ledna 2012) 
č. 95Veřejné projednávání petice za zachování operního a baletního souboru samo- statné Státní opery v Praze (12. ledna 2012) 
č. 96Návrh termínů a pořadu příštích schůzí (1. února 2012) 
č. 97Schválení programu 16. schůze petičního výboru (9. února 2012) 
č. 98Podání zprávy ministra školství, mládeže a tělovýchovy o řešení situace handicapovaných sportovců ve smyslu tzv. "Memoranda"(k petici č. 37/10) (9. února 2012) 
č. 99Schválení programu 17. schůze petičního výboru (21. února 2012) 
č. 100Zprávy o činnosti VOP za 3. a 4. čtvrtletí 2011 (21. února 2012) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)