Petiční výbor
Usnesení

č. 41Státní závěrečný účet za rok 2010 - projednání kapitoly 304 - Úřad vlády ČR (5. dubna 2011) 
č. 42Závěrečný účet za rok 2010 - projednání kapitoly 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů (5. dubna 2011) 
č. 43Schválení termínu a složení delegace PV na služební cestu do SRN (5. dubna 2011) 
č. 44Návrh termínu a pořadu příští schůze (5. dubna 2011) 
č. 45Projednání peticí doručených Poslanecké sněmovně (5. dubna 2011) 
č. 46Jednání o "Petici za rovné podmínky všech handicapovaných sportovců" (čj. 37/P/10) (5. dubna 2011) 
č. 47Projednávání SZÚ kapitoly 304 - Úřad vlády ČR (5. dubna 2011) 
č. 48Schválení programu 7. schůze PV (24. května 2011) 
č. 49Projednání Souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010 (tisk č. 294) (24. května 2011) 
č. 50Zpráva o činnosti veřejného ochránce práv o činnosti za IV. čtvrtletí roku 2010 Zpráva o jednotlivých věcech, v nichž nebylo dosaženo dostatečných opatření k nápravě ani postupem podle § 20 zákona č. 349/1999 Sb. Zpráva o poznatcích veřejného ochránce práv k průtahům v činnosti České správy sociálního zabezpečení a poskytování přiměřeného zadostiučinění (24. května 2011) 
č. 51Závěrečný účet za rok 2010 - projednání kapitoly 309 - Kancelář veřejného ochránce práv (24. května 2011) 
č. 52Zprávy o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 3. 2011 do 31. 3. 2011 a za období od 1. 4. 2011 do 30. 4. 2011 (24. května 2011) 
č. 53Návrh termínu a pořadu příští schůze (24. května 2011) 
č. 54Projednánípeticí doručených Poslanecké sněmovně Petiční výbor I.b e r en av ě d o m í,že místopředsedkyně výboru a) vyřídila petici: -zdraví (petice k novele zákona o ochraně veřejného zdraví, k tisku č. 165) - čj. 8/P/11 (zaměstnanci Zdravotního ústavu se sídlem v Brně, Gorkého 6, 602 00 Brno) b) pověřila vyřízením petice (24. května 2011) 
č. 55Jednání o "Petici za rovné podmínky všech handicapovaných sportovců" (č. 37/P/10) (24. května 2011) 
č. 56Sdělení místopředsedkyně petičního výboru (24. května 2011) 
č. 57k programu 8. schůze (21. června 2011) 
č. 58Služební zahraniční cesta delegace PV do Maďarska (21. června 2011) 
č. 59Návrh termínu a pořadu příští schůze (21. června 2011) 
č. 60Schválení programu 9. schůze PV (1. září 2011) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)