Petiční výbor
Usnesení

č. 161k programu 31. schůze petičního výboru (z 31. schůze) 
č. 162k Souhrnné zprávě o činnosti VOP za rok 2012 (sněmovní tisk č. 966) (z 31. schůze) 
č. 163k Informaci o činnosti podávané VOP za 1. čtvrtletí roku 2013 (z 31. schůze) 
č. 164k SZÚ za rok 2012 - kapitola 309 Kancelář VOP (z 31. schůze) 
č. 165k SZÚ za rok 2012 - kapitola 304 Úřad vlády (z 31. schůze) 
č. 166k SZÚ za rok 2012 - kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů (z 31. schůze) 
č. 167k nově podaným peticím (z 31. schůze) 
č. 168k návrhu termínu a pořadu příští schůze (z 31. schůze) 

<<56789
ISP (příhlásit)