Hospodářský výbor
Usnesení

č. 22ke zřízení podvýboru. (18. září 1996) 
č. 23ke kapitole státního rozpočtu na rok 1997 č. 353 - Ministerstvo pro hospodářskou soutěž ČR (23. října 1996) 
č. 24ke kapitole státního rozpočtu na rok 1997 č. 344 - Úřad průmyslového vlastnictví (23. října 1996) 
č. 25ke kapitole státního rozpočtu na rok 1997 č. 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost (23. října 1996) 
č. 26ke kapitole státního rozpočtu na rok 1997 č. 327 - Ministerstvo dopravy ČR (20. listopadu 1996) 
č. 27ke kapitole státního rozpočtu na rok 1997 č. 374 - Správa státních hmotných rezerv (24. října 1996) 
č. 28k zahraniční cestě - USA, 11. - 22. listopadu 1996 (24. října 1996) 
č. 29ke kapitole státního rozpočtu na rok 1997 č. 311 - Ministerstvo hospodářství ČR (20. listopadu 1996) 
č. 30ke kapitole státního rozpočtu na rok 1997 č. 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (20. listopadu 1996) 
č. 31k vládnímu návrhu, kterým se předkládá PSP ČR k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi ČR a Lotyšskou republikou - tisk 67 (20. listopadu 1996) 
č. 32k vládnímu návrhu, kterým se předkládá PSP ČR k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi ČR a Státem Izrael - tisk 66 (20. listopadu 1996) 
č. 33k vládnímu návrhu, kterým se předkládá PSP ČR k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi ČR a Estonskou republikou - tisk 65 (20. listopadu 1996) 
č. 34 (20. listopadu 1996) 
č. 35k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1997 - tisk 60 (20. listopadu 1996) 
č. 36k odměnám orgánů FNM ČR (27. listopadu 1996) 
č. 37k vládnímu návrhu zákona o pozemních komunikacích - tisk 43 (27. listopadu 1996) 
č. 38k vládnímu návrhu zákona o civilním letectví - tisk 49 (27. listopadu 1996) 
č. 39k vládnímu návrhu zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém - tisk 14 (27. listopadu 1996) 
č. 40k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích - tisk 41 (27. listopadu 1996) 
č. 41k tisku 14 (27. listopadu 1996) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)