Hospodářský výbor
Usnesení

č. 42k vládnímu návrhu zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - tisk 28 (27. listopadu 1996) 
č. 43k vládnímu návrhu zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů - tisk 56 (28. listopadu 1996) 
č. 44ke kontrolovanému zboží po dobu trvání tohoto vlastnictví a nejméně po dobu tří let od převodu tohoto vlastnictví na jiného uživatele, vést evidenci o kontrolovaném zboží, která obsahuje základní údaje nezbytné pro určení zboží.....". (28. listopadu 1996) 
č. 45k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - tisk 22 (28. listopadu 1996) 
č. 46k vládnímu návrhu zákona o státním podniku - tisk 23 (28. listopadu 1996) 
č. 47k zahraniční cestě - Erfurt, SRN (14. ledna 1997) 
č. 48ke zřízení podvýboru pro bydlení (23. ledna 1997) 
č. 49k zahraničním cestám (11. února 1997) 
č. 50k zahraničním cestám (6. března 1997) 
č. 51k programu podpory malého a středního podnikání (6. března 1997) 
č. 52k současnému stavu v POLDI Kladno (6. března 1997) 
č. 53ke Koncepci proexportní politiky vlády ČR - tisk 116 (6. března 1997) 
č. 54ke zřízení podvýboru pro pošty a telekomunikace (6. března 1997) 
č. 55k návrhu rozpočtu Fondu národního majetku ČR - tisk 123 (6. března 1997) 
č. 56k programu činnosti MPO ČR na volební období včetně legislativního plánu na rok 1997 (6. března 1997) 
č. 57k revokaci usnesení HV (6. března 1997) 
č. 58k problematice likvidace havárií velkého rozsahu I. Doporučuje vytvoření státních hmotných reserv v zásobách hasiv s respektováním potřeb požární ochrany (13. března 1997) 
č. 59k materiálu Ministerstva dopravy a spojů ČR (13. března 1997) 
č. 60k usnesení Senátu ČR k návrhu zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém (13. března 1997) 
č. 61k materiálu Ministerstva dopravy a spojů ČR (13. března 1997) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)