Hospodářský výbor
Usnesení

č. 62k materiálu Ministerstva dopravy a spojů ČR (13. března 1997) 
č. 63k materiálu Ministerstva dopravy a spojů ČR (13. března 1997) 
č. 64k zahraniční cestě - Maďarsko (26. března 1997) 
č. 65k zahraniční cestě (26. března 1997) 
č. 66k zahraniční cestě (30. dubna 1997) 
č. 67k zahraniční cestě - Čína (16. dubna 1997) 
č. 68k zahraniční cestě - Thajsko (17. dubna 1997) 
č. 69k návrhu zákona poslance D. Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích (30. dubna 1997) 
č. 70ke koncepci proexportní politiky - tisk 116 (30. dubna 1997) 
č. 71k vládnímu návrhu zákona na ochranu před dovozem dumpingových výrobků - tisk 109 (30. dubna 1997) 
č. 72k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty - tisk 145 (30. dubna 1997) 
č. 73ke státnímu závěrečnému účtu - kapitola 316 - Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR (30. dubna 1997) 
č. 74ke státnímu závěrečnému účtu - kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (30. dubna 1997) 
č. 75ke státnímu závěrečnému účtu - kapitola 327 - Ministerstvo dopravy a spojů ČR (30. dubna 1997) 
č. 76ke státnímu závěrečnému účtu - kapitola 374 - Státní správa hmotných rezerv (30. dubna 1997) 
č. 77ke státnímu závěrečnému účtu - kapitola 344 - Úřad průmyslového vlastnictví (30. dubna 1997) 
č. 78ke státnímu závěrečnému účtu - kapitola 353 - Úřad na ochranu hospodářské soutěže (30. dubna 1997) 
č. 79ke státnímu závěrečnému účtu - kapitola 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost (30. dubna 1997) 
č. 80k zahraniční cestě do SRN (13. května 1997) 
č. 81k zahraniční cestě (14. května 1997) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)