Hospodářský výbor
Usnesení

č. 103k vládnímu návrhu, kterým se předkládá PSP ČR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi ČR a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě podepsaná v Praze dne 19. června 1997 - tisk 272 (13. listopadu 1997) 
č. 104ke kapitole státního rozpočtu na rok 1998 č. 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (19. listopadu 1997) 
č. 105ke kapitole státního rozpočtu na rok 1998 č. 375 - Úřad pro jadernou bezpečnost (19. listopadu 1997) 
č. 106ke kapitole státního rozpočtu na rok 1998 č. 344 - Úřad průmyslového vlastnictví (19. listopadu 1997) 
č. 107ke kapitole státního rozpočtu na rok 1998 č. 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (19. listopadu 1997) 
č. 108ke kapitole státního rozpočtu na rok 1998 č. 327 - Ministerstvo dopravy a spojů ČR (20. listopadu 1997) 
č. 109ke kapitole státního rozpočtu na rok 1998 č. 374 - Správa státních hmotných rezerv (20. listopadu 1997) 
č. 110k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR - tisk 287 (20. listopadu 1997) 
č. 111 
č. 112 
č. 113k vládnímu návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek - tisk 288 (21. ledna 1998) 
č. 114k vládnímu návrhu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadností výrobku - tisk 236 (21. ledna 1998) 
č. 115k vládnímu návrhu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu - tisk 273 (22. ledna 1998) 
č. 116k vládnímu návrhu zákona a) Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL a Zvláštní dohoda (Central European Air Traffic Services - CEATS) - tisk 306 (22. ledna 1998) 
č. 117k Roční účetní závěrce a výroční zprávě FNM ČR za rok 1995 - tisk 336 (22. ledna 1998) 
č. 118k vládnímu návrhu zákona o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR - tisk 293 (22. ledna 1998) 
č. 119k vládnímu návrhu zákona o cestovních náhradách - tisk 320 (22. ledna 1998) 
č. 120k vládnímu návrhu zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR - tisk 330 (22. ledna 1998) 
č. 121ke zřízení podvýboru pro průmyslovou politiku (22. ledna 1998) 
č. 122k návrhu zahraničních aktivit hospodářského výboru na rok 1998 (22. ledna 1998) 

<<2345678>>
ISP (příhlásit)