Hospodářský výbor
Usnesení

č. 82k zahraniční cestě do Švýcarska (23. května 1997) 
č. 83ke konferenci v Chesteru ve Velké Británii o rozdělování pásem digitálních frekvencí (4. června 1997) 
č. 84k zahraniční cestě do Finska (10. června 1997) 
č. 85ke zprávě NKÚ k prověrce Českých drah (19. června 1997) 
č. 86k zahraniční cestě do USA (1. července 1997) 
č. 87k zahraniční cestě - SRN (1. července 1997) 
č. 88ke zprávám NKÚ, týkajících se státní organizace České dráhy (4. července 1997) 
č. 89k vládnímu návrhu zákona o živnostenském podnikání - tisk 221 (28. srpna 1997) 
č. 90k vládnímu návrhu zákona o konkursu a vyrovnání - tisk 219 (28. srpna 1997) 
č. 91k vládnímu návrhu zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích - tisk 215 (28. srpna 1997) 
č. 93 (10. září 1997) 
č. 94 (19. září 1997) 
č. 95 (30. září 1997) 
č. 96k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů - tisk 219 (9. října 1997) 
č. 97k návrhu poslanců V. Filipa a Z. Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb. a zákona č. 94/1996 Sb., úplné znění č. 238/1996 - tisk 166 (9. října 1997) 
č. 98k vládnímu návrhu zákona o živnostenském podnikání - tisk 221 - vrácený Senátem (9. října 1997) 
č. 99k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb. - tisk 215, přijímá HV k usnesení č. 91 dále toto usnesení. (15. října 1997) 
č. 100 (3. 4. 1997 odměny členům prezídia a dozorčí rady FNM ČR pro rok 1997 v následující výši:) 
č. 101k volbě ověřovatele hospodářského výboru (13. listopadu 1997) 
č. 102k vládnímu návrhu, kterým se předkládá PSP ČR k vyslovení souhlasu Protokol konsolidující Mezinárodní úmluvu o spolupráci pro bezpečnost leteckého provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL) ze dne 13. prosince 1960 ve znění pozdějších novel a doplňků (Brusel, 27. června 1997) a těchto jejich příloh: Příloha I - Statut agentury, Příloha II - Letové informační oblasti, Příloha III - Daňová ustanovení, Příloha IV - Ustanovení o společném systému traťových poplatků (dále jen "Protokol") - tisk 248. (13. listopadu 1997) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)