Výbor pro zdravotnictví
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (5. prosince 2013) 
č. 2k volbě členů volební komise pro volbu předsedy a místopředsedů výboru (5. prosince 2013) 
č. 3k volbě předsedy výboru (5. prosince 2013) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (5. prosince 2013) 
č. 5k termínu a pořadu 2. schůze výboru pro zdravotnictví (5. prosince 2013) 
č. 6k programu schůze (10. prosince 2013) 
č. 7k předkládání materiálů z Ministerstva zdravotnictví (10. prosince 2013) 
č. 8K návrhu státního rozpočtu na rok 2014 kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví (10. prosince 2013) 
č. 9k návrhu programu schůze (16. prosince 2013) 
č. 10Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 10/ (16. prosince 2013) 
č. 11k návrhu programu schůze (14. ledna 2014) 
č. 12Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 10/ (14. ledna 2014) 
č. 13Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 12/ (14. ledna 2014) 
č. 14k plánu zahraničních cest (14. ledna 2014) 
č. 15k návrhu na zřízení podvýborů výboru pro zdravotnictví Na návrh předsedy výboru pro zdravotnictví, poslance Rostislava Vyzuly, a po rozpravě výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (14. ledna 2014) 
č. 16k návrhu programu schůze (23. ledna 2014) 
č. 17k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 10/ (23. ledna 2014) 
č. 18k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 12/ (23. ledna 2014) 
č. 19k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 30/ (23. ledna 2014) 
č. 20Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012 /sněmovní tisk 51/ (23. ledna 2014) 

12345>>
ISP (příhlásit)