Výbor pro zdravotnictví
Usnesení

č. 61k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ (12. listopadu 2014) 
č. 62k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 269/ (12. listopadu 2014) 
č. 63k nákupu Leksellova gama nože v Nemocnici Na Homolce (12. listopadu 2014) 
č. 64k předkládání pozměňovacích návrhů Výboru pro zdravotnictví (12. listopadu 2014) 
č. 65k plánu zahraničních cest na rok 2015 (3. prosince 2014) 
č. 66k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ (8. ledna 2015) 
č. 67k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ (8. ledna 2015) 
č. 68Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2013 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2013 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 361/ (8. ledna 2015) 
č. 69k návrhu programu schůze (29. ledna 2015) 
č. 70ke Zprávě pracovní skupiny pro pražské zdravotnictví (29. ledna 2015) 
č. 71k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ (29. ledna 2015) 
č. 72k výjezdnímu zasedání výboru pro zdravotnictví do Libereckého kraje (29. ledna 2015) 
č. 73k návrhu programu schůze (5. března 2015) 
č. 74k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 386/ (5. března 2015) 
č. 75k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ (19. března 2015) 
č. 76k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 386/ (19. března 2015) 
č. 77k návrhu programu schůze (15. dubna 2015) 
č. 78k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 386/ (15. dubna 2015) 
č. 79k závěrečnému účtu ústředních orgánů České republiky za rok 2014 – kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví (15. dubna 2015) 
č. 80k návrhu programu schůze (23. dubna 2015) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)