Výbor pro zdravotnictví
Usnesení

č. 81k harmonogramu pra (23. dubna 2015) 
č. 82k přesčasovým službám zdravotní záchranné služby (23. dubna 2015) 
č. 83k průběhu transformace psychiatrické péče (23. dubna 2015) 
č. 84k financování regionálních zdravotnických zařízen (23. dubna 2015) 
č. 85k předkládání témat v oblasti „Stárnutí české populace“ (23. dubna 2015) 
č. 86k návrhu programu schůze (6. května 2015) 
č. 87k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 270 (6. května 2015) 
č. 88k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 386 (6. května 2015) 
č. 89k návrhu zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2015 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2015 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 428/ (6. května 2015) 
č. 90ke změně záměru ve vyslání delegace Výboru pro zdravotnictví do Spolkové republiky Německo (6. května 2015) 
č. 91k návrhu programu schůze (10. června 2015) 
č. 92k vládnímu návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti - EU /sněmovní tisk 411/ (10. června 2015) 
č. 93k vládnímu návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - EU /sněmovní tisk 412/ (10. června 2015) 
č. 94k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti - EU /sněmovní tisk 413/ (10. června 2015) 
č. 95k novele zákona č. 96/2004 Sb. (10. června 2015) 
č. 96k Centrům duševního zdraví (10. června 2015) 
č. 97k úpravě vyhlášky o dispenzární péči a vyhlášky o preventivních prohlídkách podle doporučení České nefrologické společnosti (10. června 2015) 
č. 98k návrhu programu schůze (2. září 2015) 
č. 99k akčním plánům pro implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2. září 2015) 
č. 100k revitalizaci hygienické služby (2. září 2015) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)