Výbor pro zdravotnictví
Usnesení

č. 41k informaci o následné intenzivní péči v pediatrii (28. května 2014) 
č. 42k návrhu programu a termínu příští schůze výboru (28. května 2014) 
č. 43k návrhu programu schůze (4. září 2014) 
č. 44k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů) /sněmovní tisk 259/ (4. září 2014) 
č. 45k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 260/ (4. září 2014) 
č. 46Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2014 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2014 a s tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 263/ (4. září 2014) 
č. 47k vládnímu návrhu zákona o zdravotnických prostředcích – EU /sněmovní tisk 87/ (4. září 2014) 
č. 48k informaci náměstka ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D. (4. září 2014) 
č. 49ke stavu ÚZIS a jeho agend Po ú (4. září 2014) 
č. 50k výjezdnímu zasedání výboru pro zdravotnictví do Jihomoravského kraje (4. září 2014) 
č. 51ke složení delegace Výboru pro zdravotnictví do Kazachstánu (4. září 2014) 
č. 52k návrhu programu schůze (18. září 2014) 
č. 53ke kauze bývalého primáře dětského oddělení Nemocnice v Klatovech (18. září 2014) 
č. 54k návrhu programu schůze (16. října 2014) 
č. 55k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ (16. října 2014) 
č. 56ke zdravotnímu pojištění cizinců (16. října 2014) 
č. 57k úhradovým mechanismům (16. října 2014) 
č. 58ke složení delegace Výboru pro zdravotnictví do Dánska (23. října 2014) 
č. 59k návrhu programu schůze (12. listopadu 2014) 
č. 60K návrhu státního rozpočtu na rok 2014 kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví (12. listopadu 2014) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)