Hlasování poslance
Robert Vokáč
46. schůze, 18. 8. 2005

Procedurální hlasování
50 - 52 (18. 8. 2005)

14. Vládní návrh zákona o životním a existenčním minimu /sněmovní tisk 1062/ - prvé čtení
53 - 55 (18. 8. 2005)

15. Vládní návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi /sněmovní tisk 1063/ - prvé čtení
56 - 61 (18. 8. 2005)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů /sněmovní tisk 1068/ - prvé čtení
62 - 63 (18. 8. 2005)

18. Vládní návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) /sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení
64 - 68 (18. 8. 2005)

19. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Tomáše Kvapila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1035/ - prvé čtení
69 - 70 (18. 8. 2005)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1072/ - prvé čtení
71 - 72 (18. 8. 2005)


ISP (příhlásit)