Hlasování poslance
Robert Vokáč
39. schůze, 16. 12. 2004

70. Zpráva o činnosti dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy České republiky
356 (16. 12. 2004)

Procedurální hlasování
357 - 358 (16. 12. 2004)

71. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human
359 (16. 12. 2004)

17. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Oldřicha Němce, Jana Kasala, Mariana Bielesze, Tomáše Hasila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení
360 (16. 12. 2004)

18. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Oldřicha Němce, Tomáše Hasila, Jitky Vojtilové, Zuzky Rujbrové, Mariana Bielesze a dalších na vydání zákona o evidenci psů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 674/ - prvé čtení
361 - 364 (16. 12. 2004)

12. Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Michaely Šojdrové, Vladimíra Říhy, Svatopluka Karáska, Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 810/ - prvé čtení
365 - 373 (16. 12. 2004)

13. Návrh poslanců Karla Černého, Antonína Sedi a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech /sněmovní tisk 735/ - prvé čtení
374 (16. 12. 2004)

Procedurální hlasování
375 (16. 12. 2004)

76. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
376 (16. 12. 2004)

77. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
377 (16. 12. 2004)

78. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
378 - 379 (16. 12. 2004)

99. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
380 (16. 12. 2004)

72. Zpráva Konfederace politických vězňů k 15. výročí jejího vzniku
381 - 382 (16. 12. 2004)


ISP (příhlásit)