Sněmovní tisk 735
Novela z. o válečných veteránech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Černý, Antonín Seďa, Tomáš Kladívko, Jiří Bílý, Alexander Černý, Václav Frank, Petr Ibl, Michal Hašek) předložila sněmovně návrh zákona 13. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: Černý Karel a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 735/0 dne 14. 7. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 7. 2004. Vláda zaslala stanovisko 30. 7. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2004 jako tisk 735/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 25. 8. 2004. Určil zpravodaje: Mgr. Radim Turek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost (rozhodnutí č. 41)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 12. 2004 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1430).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 735/3, který byl rozeslán 23. 3. 2005 v 15:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 143, usnesení č. 1619).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 27. 4. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 53, dokument 53/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 4. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaromír Štětina) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Martin Mejstřík).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 4. 2005 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 53/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 20. 4. 2005 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 53/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 4. 2005 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 113).
  Návrh projednán dne 28. 4. 2005 na 5. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 114).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2005.

Zákon vyhlášen 23. 5. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 190/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Policie, Politika agrární

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: armáda, policie, válečný veterán, válka, vyznamenání

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)