Sněmovní tisk 578
Vl.n.z. o hazardních hrách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 8. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 578/0 dne 28. 8. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1573/14, PID KORN9PQFJEEQ.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 9. 2015 na 31. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 9. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1002).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 578/4, který byl rozeslán 2. 3. 2016 v 17:50.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 3. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 578/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1155).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 5. 2016.
  Zákon Senátem schválen 26. 5. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 6. 2016.

Zákon vyhlášen 15. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 186/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3727Jan Volný09188-12473.doc (63 KB) / PDF (489 KB, 7 stran) 12. 2. 2016 v 10:28:35
3728Václav Votava09189-12474.docx (14 KB) / PDF (345 KB, 1 strana) 12. 2. 2016 v 10:47:31
3729Jiří Holeček09190-12475.docx (24 KB) / PDF (205 KB, 3 strany) 12. 2. 2016 v 11:00:48
3797Adolf Beznoska09258-12572.docx (15 KB) / PDF (248 KB, 2 strany) 29. 2. 2016 v 13:14:27
3798Adolf Beznoska09259-12573.docx (17 KB) / PDF (296 KB, 2 strany) 29. 2. 2016 v 13:15:59
3804Jan Volný09265-12578.docx (19 KB) / PDF (345 KB, 3 strany) 1. 3. 2016 v 09:01:18
3805Zbyněk Stanjura09266-12579.docx (12 KB) / PDF (220 KB, 1 strana) 1. 3. 2016 v 09:09:26
3808Vladislav Vilímec09269-12583.odt (25 KB) / PDF (58 KB, 3 strany) 1. 3. 2016 v 10:11:34
3809Jiří Holeček09270-12584.docx (22 KB) / PDF (263 KB, 2 strany) 1. 3. 2016 v 11:53:54
3810Karel Fiedler09271-12585.doc (34 KB) / PDF (235 KB, 3 strany)
09271-12586.doc (30 KB) / PDF (220 KB, 3 strany)
09271-12587.doc (32 KB) / PDF (235 KB, 3 strany)
09271-12588.doc (73 KB) / PDF (291 KB, 8 stran)
09271-12589.doc (31 KB) / PDF (235 KB, 3 strany)
09271-12590.doc (71 KB) / PDF (293 KB, 8 stran)
09271-12591.doc (41 KB) / PDF (256 KB, 4 strany)
 1. 3. 2016 v 12:05:40
3817Jan Farský09278-12598.doc (28 KB) / PDF (218 KB, 2 strany) 1. 3. 2016 v 13:42:52
3818Jan Farský09279-12599.doc (20 KB) / PDF (172 KB, 1 strana) 1. 3. 2016 v 13:43:08
3830Ludvík Hovorka09291-12612.doc (20 KB) / PDF (328 KB, 2 strany) 1. 3. 2016 v 14:37:24


Související tisk: 580 (Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. zák. o hazardních hrách).


Hesla věcného rejstříku: Loterie

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hazardní hry, hra, správní kontrola, uživatel internetu

Navržené změny předpisů (18)ISP (příhlásit)