Sněmovní tisk 531
Novela z. - horní zákon

Stav projednávání ke dni: 30. listopadu 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 531/0 dne 25. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 891).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 531/8, který byl rozeslán 11. 11. 2020 v 17:02.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 531/9 (stanovisko).

Další projednávání možné od 26. 11. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 72. schůze (od 1. prosince 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4245Dominik Feri16469-24927.docx (24 KB)24. 1. 2020 v 15:16:30
4246Dominik Feri16470-24928.docx (24 KB)24. 1. 2020 v 15:16:43
4247Dominik Feri16471-24929.docx (24 KB)24. 1. 2020 v 15:16:56
4248Dominik Feri16472-24930.docx (24 KB)24. 1. 2020 v 15:17:10
4249Dominik Feri16473-24931.docx (24 KB)24. 1. 2020 v 15:17:21
4250Dominik Feri16474-24932.docx (24 KB)24. 1. 2020 v 15:17:33
4251Dominik Feri16475-24933.docx (24 KB)24. 1. 2020 v 15:17:46
4277Radim Fiala16501-24996.docx (13 KB)30. 1. 2020 v 09:20:10
4571Leo Luzar16795-25456.docx (15 KB)19. 3. 2020 v 11:46:03
4572Leo Luzar16796-25458.docx (13 KB)19. 3. 2020 v 11:47:01
5574Petr Dolínek17798-26912.docx (16 KB)9. 6. 2020 v 13:55:43
5576Leo Luzar17800-26916.docx (19 KB)9. 6. 2020 v 14:30:19
5632Helena Langšádlová17856-26985.docx (14 KB)11. 6. 2020 v 09:57:16
5717Lukáš Černohorský17941-27087.docx (7 KB)16. 6. 2020 v 14:04:24
6519Petr Dolínek18743-28628.docx (16 KB)20. 10. 2020 v 15:27:28
6525Lukáš Černohorský18749-28634.docx (216 KB)20. 10. 2020 v 15:53:45
6530Lukáš Černohorský18754-28639.docx (20 KB)20. 10. 2020 v 17:01:17
6716Mikuláš Ferjenčík18940-28928.docx (14 KB)10. 11. 2020 v 18:34:14
6719Mikuláš Ferjenčík18943-28929.docx (831 KB)10. 11. 2020 v 18:36:13
6720Mikuláš Ferjenčík18944-28930.docx (15 KB)10. 11. 2020 v 18:38:29


Deskriptory EUROVOCu: důlní provoz, nerostné zdroje, produkty důlního dobývání, průzkum nerostných surovin

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)