Usnesení PS č. 1383

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 531/ - třetí čtení (2. prosince 2020)

Související sněmovní tisky

531 Novela z. - horní zákon
ISP (příhlásit)