Usnesení PS č. 1509

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 531/10/ - vrácenému Senátem (9. února 2021)

Související sněmovní tisky

531 Novela z. - horní zákon
ISP (příhlásit)