Organizační výbor
Usnesení č. 203 (27. června 2019)

Související sněmovní tisky

476 Novela z. o státním zastupitelství

479 Novela z. o zdravotních pojišťovnách

484 Novela z. - stavební zákon

488 Novela z. o některých druzích podpory kultury

491 Novela z. o majetku České republiky

493 Novela z. - insolvenční zákon

503 Novela z. o pedagogických pracovnících

505 Zpr. o dlouhodobé udržitelnosti veřejných fin. červen 2019

507 Sml. mezi ČR a Argentinou o pomoci v celních otázkách

509 Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní

510 Zpráva o finanční stabilitě 2018/2019

511 Smlouva o soc.zabezp.mezi ČR a Mongolskem

512 Změna Doh. o zřízení Mezinárodní investiční banky

513 Doh.mezi ČR a Nizozemskem o letecké dopravě

514 Novela z. na ochranu zvířat proti týrání

516 Novela z. o VZP ČR a o zaměstnaneckých pojišťovnách

522 Doh. mezi ČR a Ománem o letecké dopravě

523 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2018

527 Novela ústav. z. - Ústava ČR

528 Vl.n.ú.z. o volebních obvodech pro volby do Senátu

529 Vl.n.z, kterým se mění některé volební zákony

530 Novela z. o ochraně veřejného zdraví

531 Novela z. - horní zákon

532 Novela z. o ČNB

533 Sml. mezi ČR a Mongolskem o zpětném přebírání osob

534 Novela z. o archivnictví a spisové službě

535 Vl.n.z. o bezpečnosti práce
ISP (příhlásit)