Sněmovní tisk 138
Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 138/0 dne 28. 3. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Petiční výbor.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 18. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 18. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 207).

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 28. 6. 2018 na 16. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 138/12, který byl rozeslán 21. 9. 2018 v 10:42.

 • G

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 26. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 5. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 37, usnesení č. 408).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 1. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 25, dokument 25/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 1. 2019 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 1. 2019 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 25/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 1. 2019 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 25/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 1. 2019 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 25/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 29. 1. 2019 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 25/4 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 1. 2019 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 85).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 1. 2019 poslancům jako tisk 138/14.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 1. 2019 poslancům jako tisk 138/15.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 212, usnesení č. 561).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2019.
  Prezident zákon podepsal 10. 4. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 4. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 4. 2019.

Zákon vyhlášen 24. 4. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 110/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
509Věra Kovářová12733-18588.docx (24 KB) / PDF (338 KB, 7 stran) 28. 3. 2018 v 20:06:55
579Tomáš Martínek12803-18701.docx (14 KB) / PDF (194 KB, 4 strany) 13. 4. 2018 v 13:12:32
595Jana Mračková Vildumetzová12819-18730.doc (23 KB) / PDF (248 KB, 4 strany) 19. 4. 2018 v 11:55:06
683Karel Rais12907-18878.docx (51 KB) / PDF (380 KB, 5 stran) 2. 5. 2018 v 14:24:53
686Karel Rais12910-18880.docx (51 KB) / PDF (399 KB, 4 strany) 2. 5. 2018 v 14:27:06
722Jakub Michálek12946-18947.docx (23 KB) / PDF (353 KB, 6 stran) 10. 5. 2018 v 18:51:03
850Helena Válková13074-19128.docx (25 KB) / PDF (236 KB, 4 strany) 25. 5. 2018 v 10:13:34
882Jana Levová13106-19178.docx (49 KB) / PDF (251 KB, 2 strany) 30. 5. 2018 v 18:26:21
890Helena Válková13114-19195.docx (31 KB) / PDF (245 KB, 4 strany) 4. 6. 2018 v 09:50:25
910Martin Kupka13134-19217.docx (201 KB) / PDF (277 KB, 2 strany) 6. 6. 2018 v 20:57:06
922Leo Luzar13146-19282.docx (22 KB) / PDF (189 KB, 2 strany)
13146-19283.docx (15 KB) / PDF (264 KB, 3 strany)
 8. 6. 2018 v 15:23:01
923Leo Luzar13147-19284.docx (15 KB) / PDF (204 KB, 2 strany) 8. 6. 2018 v 15:23:33
932Jana Mračková Vildumetzová13156-19275.docx (22 KB) / PDF (266 KB, 8 stran) 8. 6. 2018 v 14:14:05
961Jakub Michálek13185-19313.docx (23 KB) / PDF (418 KB, 7 stran) 12. 6. 2018 v 13:33:27
977Jana Levová13201-19344.docx (26 KB) / PDF (238 KB, 5 stran) 13. 6. 2018 v 16:06:54
1025Vít Kaňkovský13249-19428.docx (0 KB) 26. 6. 2018 v 06:36:22
1074Jakub Michálek13298-19500.docx (22 KB) / PDF (399 KB, 6 stran) 27. 6. 2018 v 17:28:33
1077Věra Kovářová13301-19503.docx (25 KB) / PDF (331 KB, 5 stran) 28. 6. 2018 v 09:40:03
1078Marek Benda13302-19504.doc (138 KB) / PDF (432 KB, 7 stran) 28. 6. 2018 v 09:47:00
1082Vít Kaňkovský13306-19507.docx (18 KB) / PDF (203 KB, 2 strany) 28. 6. 2018 v 10:41:00
1261Karel Rais13485-19888.docx (52 KB) / PDF (413 KB, 5 stran) 11. 9. 2018 v 08:37:42
1303Věra Kovářová13527-19994.docx (25 KB) / PDF (331 KB, 5 stran) 18. 9. 2018 v 12:48:36


Související tisk: 139 (Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související).

Deskriptory EUROVOCu: datové právo, implementující opatření státu, ochrana komunikací, ochrana soukromí, ochrana údajů, osobní údaje, pořizování dat, ukládání dat, zpracování dat, zprostředkování dat

Navržené změny předpisů (25):

CitaceZměnaPředpisOd
450/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtoývch pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů138/0
107/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony138/0
310/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů138/0
517/2002novelizujeZákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony138/0
439/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů138/0
480/2004novelizujeZákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)138/0
626/2004novelizujeZákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování138/0
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti138/0
109/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách138/0
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce138/0
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony138/0
170/2007novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru138/0
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku138/0
52/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některédalší zákony138/0
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech138/0
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu138/0
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě138/0
468/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony138/0
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu138/0
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě138/0
301/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů138/0
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích138/0
101/2000rušíZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů138/0
177/2001rušíZákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů138/0
277/2011rušíNařízení vlády o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů138/0


ISP (příhlásit)