Organizační výbor
Usnesení č. 54 (29. března 2018)

Související sněmovní tisky

102 Novela z. - školský zákon

103 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

104 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

105 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních

109 Novela z. - zákoník práce

110 Novela z. o státním zastupitelství

111 N.z. o celostátním referendu

112 N.z.o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr

130 Novela z. o zrušení Fondu národního majetku

132 Novela z. o státní službě

133 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2017

134 Souhrnná zpráva o činnosti VOP za rok 2017

135 Výroční zpráva a účetní závěrka SFRB za rok 2017

136 Novela z. o Rejstříku trestů

137 Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní

138 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů

139 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související
ISP (příhlásit)