Sněmovní tisk 137
Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 137/0 dne 28. 3. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 176/18, PID KORNAVYBTZ13.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 20. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 20. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 217).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 137/3, který byl rozeslán 25. 5. 2018 v 14:34.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 137/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 82, usnesení č. 327).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 10. 2018.
  Návrh zákona 21. 12. 2018 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 137/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 137/6.

Jedná se o návrh ústavního zákona nebo jiného zákona vyžadujícího souhlas obou komor, projednáváný podle § 2 zákona č. 300/2017 Sb. a podle § 97 odst. 6 a 7 zákona č. 90/1995 Sb. (tzv. "člunek").


Poslanecká sněmovna

 • PS

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (usnesení č. 440).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 1. 2019.
  Prezident zákon podepsal 31. 1. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 1. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 2. 2019.

Zákon vyhlášen 15. 2. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 38/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
696Jan Farský12920-18906.docx (17 KB) / PDF (195 KB, 1 strana) 7. 5. 2018 v 15:10:50
702Marek Výborný12926-18927.doc (86 KB) / PDF (322 KB, 12 stran) 9. 5. 2018 v 00:28:27
703Marek Výborný12927-18928.doc (34 KB) / PDF (180 KB, 3 strany) 9. 5. 2018 v 00:29:30
704Helena Válková12928-18929.docx (19 KB) / PDF (298 KB, 2 strany) 9. 5. 2018 v 10:02:52
784Helena Válková13008-19032.docx (18 KB) / PDF (342 KB, 4 strany) 22. 5. 2018 v 15:07:27
800Mikuláš Ferjenčík13024-19046.docx (1 MB) / PDF (264 KB, 5 stran) 22. 5. 2018 v 18:26:04
802Helena Langšádlová13026-19048.doc (34 KB) / PDF (197 KB, 2 strany) 22. 5. 2018 v 18:45:21
806Vojtěch Pikal13030-19058.odt (20 KB) / PDF (155 KB, 12 stran) 22. 5. 2018 v 20:11:40


Deskriptory EUROVOCu: místní volby, rozdělení na volební kraje, soudní řízení, volební právo, volební systém

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)