Usnesení PS č. 217

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (20. dubna 2018)
ISP (příhlásit)