Sněmovní tisk 101
Sml. mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 101/0 dne 22. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 2. 2014 (usnesení č. 26). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Šrámek, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 3. 2014 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 172).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 101/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • L

  Projednávání proběhlo 29. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 213).

 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 5. 2014 na 8. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 71, usnesení č. 234).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 1. 2014 jako senátní tisk 219/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 2. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Zdeněk Schwarz) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 18. 3. 2013 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 219/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 4. 2014 a přijal usnesení č. 136, které bylo rozdáno jako tisk 219/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2014 na 20. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 470).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 30. 5. 2014.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 2. 10. 2014 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 26 pod číslem 53/2014 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Německo, neodkladná lékařská péče, pohraniční oblast, přeshraniční spolupráce, první pomoc, zdravotní politikaISP (příhlásit)