Organizační výbor
Usnesení č. 26 (5. února 2014)

Související sněmovní tisky

77 Novela z. o ochraně ovzduší

83 Novela z. o dani z přidané hodnoty

100 Novela z. o úrazovém pojištění zaměstnanců

101 Sml. mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci

102 Doh.mezi ČR a Zvlášt.admin.oblastí Hongkong o předávání osob

103 Doh.mezi ČR a Zvl.adm.obl.Hongkong o vzáj.pomoci v tr.věcech

104 Doh.mezi ČR a Zvl.admin.obl.Hongkong o před.odsouzených osob

108 Vl.n.z.o změně zák.v souv.se stanov.přístupu k činnosti bank

109 Změna příl. A Stockholm.úml.o perzis.organických polutantech

110 Prot.mezi ČR a Slov.rep.o právní pomoci poskyt.justič.orgány

111 Prot. mezi ČR a vl. Singapur. rep.o zamez. dvoj. zdanění

112 Prot. mezi ČR a vl. Ukrajiny o zamez. dvoj. zdanění

113 Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví
ISP (příhlásit)