Usnesení PS č. 172

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /sněmovní tisk 101/ - prvé čtení (20. března 2014)

Související sněmovní tisky

101 Sml. mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci
ISP (příhlásit)