Sněmovní tisk 439
Doh. mezi ČR a Organizací pro zákaz chemických zbraní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 439/0 dne 17. 8. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 8. 2011 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: Jan Florián a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2011 na 25. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 798).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 12. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 439/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 2. 2012 na 33. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1009).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 8. 2011 jako senátní tisk 167/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 9. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 11. 2011 a přijal usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako tisk 167/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 1. 2012 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 476).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 2. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 5. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 25 pod číslem 46/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, chemická zbraň, Organizace pro zákaz chemických zbraní, ratifikace dohodyISP (příhlásit)