Usnesení PS č. 798

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní, podepsaná dne 15. června 2011 v Haagu /sněmovní tisk 439/ - prvé čtení (26. října 2011)

Související sněmovní tisky

439 Doh. mezi ČR a Organizací pro zákaz chemických zbraní
ISP (příhlásit)