Organizační výbor
Usnesení č. 154 (18. srpna 2011)

Související sněmovní tisky

425 Novela z. o lidských tkáních a buňkách

428 Novela z. - trestní zákoník

429 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

430 Sml.mezi ČR a Kyperskou rep. o vzájemné ochr. utaj.informací

431 Novela z. o přestupcích

432 Doh. mezi státy EU o ochraně utajovaných informací

433 Novela z. o podmínkách převodu zeměděl. a lesních pozemků

436 Nagojsko-kualalumpurský prot. o odpovědnosti a náhr.škod

439 Doh. mezi ČR a Organizací pro zákaz chemických zbraní

441 Novela z. o nemocenském pojištění

443 Novela z. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

444 Novela z. o zaměstnanosti

445 Vl.n.z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

449 Vl.n.z. o ochraně ovzduší

450 Vl.n.z. o Finanční správě České republiky

451 Vl.n.z. v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě ČR

452 Vl.n.z. o Celní správě České republiky

453 Vl.n.z. v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě ČR
ISP (příhlásit)